Dokumenter: Ægteskabserklæring

Jeg skal også have følgende personlige dokumenter fra jer:

  • Ægteskabserklæring, udfyldt og underskrevet af dem begge partner (finder de på nedenstående pdf-fil)
  • Kopi af dåbsattester (Hvis ikke på dansk så oversat til tysk eller engelsk)
  • Kopi af pas eller nationalt ID (plus Schengen visa eller dokument for lovlig ophold for ikke EU borgere)
  • Civilstandsattester der dokumenterer, at man ikke er gift
  • Eventuelle skilsmissepapirer eller dødsattest fra tidligere ægteskab (originale)

Når jeg har modtaget dokumenterne og mit booking-gebyr vil jeg sørge for det praktiske bliver udført.

De vil da modtage en bekræftelse på det aftalte tidspunkt for vielsen og det evt. videre forløb for Deres ophold på Langeland og endvidere en rejsebeskrivelse.

På Deres ankomstdag bedes De medbringe originalerne af Deres dokumenter, som så skal bruges som kontrol af myndighederne før vielsen og udfærdigelsen af ægteskabsbogen.

Dokumenter sendes til

Bryllupspakke.dk
v/ Jens Christian Christiansen
Harnbjergvej 18
5932 Humble

Email jcc@harnbjerg.dk

Læs mere om ægteskab og registreret partnerskab på Langeland Kommunens hjemmeside


design, programming and webhosting by Apollomedia