Vilkår og betingelser

§ Betalingsbetingelser

Betaling skal ske via bankoverførsel inden 14 dage før bryllupsdatoen, hvoraf booking-gebyret skal falde samtidigt med bekræftelsen på vielsen.
Priserne er inklusive moms. Priserne kan være genstand for valutaudsving.
Ved større fester og overnatning på Broløkke gods, Bagenkop kro og i sommerhus, skal indbetaling ske 4 uger før bryllupsdatoen.

§ Skader

De vil som kunde blive gjort ansvarlig for de skader de måtte forsager på hus, kro og Broløkke.

§ Rengøring

De er som kunde forpligtet til at efterlade hus, kro og Broløkke opryddet og i grundig rengjort stand. Efterlad altid det lejede i samme stand som man selv ønsker at overtage det i.

§ Afbestillingsregler

Der skal meddeles skriftligt så hurtigt som muligt i tilfælde af aflysning. Anmeldelse skal ske ved e-mail og det er dato for mailen der er gældende. Hvis aflysningen sker senere end 14 dage før brylluppet vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr på 2200,- DKK / 300 €.

§ Force Majeure

Enhver påvirkning og indflydelse af: natur eller menneskeskabte forhold uden vores indflydelse vil ingen af parterne skulle betale den anden for eventuelle manglende opfyldelse af forpligtelser i medfør af enhver aftale.

§ Fortrolighed

Jeg forpligter mig til at behandle deres dokumenter fortroligt og ikke videregive dem til tredje mand. Der vil være relevante oplysninger og dokumenter som vil blive udleveret Langeland Kommune til videre behandling og godkendelse i forbindelse med vielsen.

§ Tingsted

Tingstedet er retten i Svendborg og den danske lovgivning er gældende.


design, programming and webhosting by Apollomedia